Pomoc w zgłoszeniu wierzytelności syndykowi Getin Noble Bank. Skontaktuj się, nie trać czasu!

Zgłoszenie wierzytelności wymaga przeprowadzenia szeregu działań, które trzeba wykonać w odpowiedniej kolejności:

  1. złożenie do banku i do syndyka oświadczeń o potrąceniu,
  2. uzyskanie z banku aktualnych zaświadczeń o historii spłaty kredytu,
  3. założenie dla każdego kredytobiorcy profilu zaufanego,
  4. ustalenie (potwierdzenie) na podstawie uzyskanych zaświadczeń, że suma spłat przekroczyła kwotę uzyskanego kredytu,
  5. zaprzestanie spłaty kredytu,
  6. zgłoszenie elektroniczne wierzytelności do syndyka,
  7. oczekiwanie na ustalenie przez syndyka listy wierzytelności,
  8. w zależności od tego, czy syndyk uwzględni wierzytelność –  uzyskanie zaświadczenia o spłacie kredytu lub skierowanie sprawy sądowej o unieważnienie umowy kredytu.