Adwokat rodzinny uzyska alimenty – Czy Tobie lub Twojemu dziecku należą się alimenty? A może chcesz znieść obowiązek alimentacyjny?

Pomożemy Ci sprawnie i szybko uzyskać oczekiwane rozwiązanie. Adwokat rodzinny uzyska alimenty – przeprowadzi postępowanie polubowne i sądowe w sprawie alimentów, przygotuje Cię do rozprawy. Na podstawie posiadanego doświadczenia przedstawimy Tobie najlepsze rozwiązania dotyczące alimentów dopasowane do Twojej sytuacji. Pamiętaj, że utrzymanie dzieci jest bardzo kosztowne, a obowiązkiem ich utrzymania są obarczeni oboje rodzice. Jeśli jeden z rodziców nie pomaga w jego utrzymaniu, możesz uzyskać sądowe zabezpieczenie środków na wychowanie dzieci.

Pomożemy Tobie lub Twojemu dziecku uzyskać alimenty.

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Ponieważ dziecko nie otrzymuje dochodów, to nie pokrywają one kosztów związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem.

Jeżeli Twoje dziecko nie otrzymuje środków na utrzymanie od obojga rodziców to adwokat rodzinny może żądać ustanowienia alimentów. Bez wątpienia wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka i możliwości rodziców – na wysokość ustanowionych alimentów ma wpływ bardzo wiele czynników, o których wiedzą tylko profesjonalni pełnomocnicy.

Powiemy, czy możesz żądać podniesienia alimentów.

Potrzeby dziecka wzrastają z wiekiem i dlatego nie zawsze alimenty wystarczają w przyznanej przez Sąd wysokości. Możesz domagać się podwyższenia przyznanych wcześniej alimentów. Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz domagać się zmiany wysokości alimentów – ich podwyższenia lub obniżenia.

Pomożemy znieść obowiązek alimentacyjny lub obniżyć kwotę alimentów.

Jeśli sytuacja osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów zmieniła się na tyle, że już ich nie potrzebuje – możesz domagać się przed Sądem uchylenia obowiązku ich wypłacania. Dlatego obowiązek alimentacyjny można znieść – dowiedz się, w jakich okolicznościach.

Uzyskaj profesjonalną pomoc, doradztwo a także reprezentację w Sądzie.