sprawy frankowe

Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu syndykowi wierzytelności banku? Kliknij tu.

Umowy frankowe – spłacasz lub spłacałeś kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego?

Umowa frankowe – chcesz wiedzieć, jakie korzyści może dać unieważnienie umowy?

Umowa frankowe – chcesz płacić niższe raty kredytu?

 • NASZE OSTATNIE WYROKI:
 • 25 marca 2024 r. – wygrana z Santander Consumer Bank S.A. Sąd Uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 118 742 zł.
 • 21 marca 2024 r. wygrana z Bankiem BPH S.A. (dawniej: GE Money Bank), uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 324 133 zł
 • 12 marca 2024 r. wygrana z Santander Bank S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A.), uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 128 899 zł
 • 08 marca 2024 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A.,. uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 425 548 zł,
 • 27 lutego 2024 r. wygrana z Raiffeisen Bank AG, uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 182 135 zł
 • 16 lutego 2024 r. wygrana z Bankiem BPH S.A. (dawniej: GE Money Bank), uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 173 386 zł
 • 13 lutego 2024 r. – wygrana z mBank S.A., uznaje umowę za nieważną i zasądza dla Klientów 276 135 zł.

Osoba kontaktowa: radca prawny Aleksander Szczęśniak 607 268 734

Kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego to rodzaj kredytu, w którym Kredytobiorca otrzymuje kredyt w złotych polskich. W wyniku tego wysokość zadłużenia umowy frankowej przeliczana jest na walutę obcą według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków. Dlatego przeliczenie to (np. na CHF) jest nazywane indeksacją. Dla takiego kredytu zadłużenie całościowe jak i wysokość konkretnej raty wyrażane jest w walucie obcej i przeliczane dla każdej z osobna dopiero w dniu spłaty raty.

Także wysokość każdej raty zależy od przeliczenia jej na złotówki po kursie sprzedaży obowiązującym w danym dniu w tabeli kursowej banku. W rzeczywistości kredytami indeksowanymi były kredyty udzielane m.in. przez Bank Millennium S.A., mBank S.A. (BRE Bank S.A. – Multibank), EFG Eurobank Ergasias S.A., Euro Bank S.A. (Bank Millennium S.A.),Kredyt Bank S.A. (Santander Bank Polska S.A.) czy Polbank S.A.

Umowy frankowe były powszechne w latach 2004-2010.

Jakie wyroki zapadają w sprawach „frankowych”?

Ponieważ w wyniku pozwów dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, pojawiają się orzeczenia o zróżnicowanej treści i z różnym sposobem rozstrzygnięcia, to z tego względu pozew powinien zawierać propozycję dwóch rozwiązań, ze wskazaniem rozwiązania, które w największym stopniu satysfakcjonuje Kredytobiorcę:

 1. po pierwsze żądanie uznania umowy za nieważną. Stwierdzenie nieważności umowy powoduje, że Bank zwraca Kredytobiorcy równowartość wpłaconych rat kredytu. W efekcie Bank może żądać od Kredytobiorcy zwrotu równowartości wypłaconego Kredytobiorcy kredytu. To rozwiązanie jest znacznie bardziej prawdopodobne, a jednocześnie znacznie bardziej korzystne.
 2. po drugie żądanie unieważnienia klauzuli indeksacyjnej. To rozwiązanie powoduje zmianę umowy na umowę kredytu udzielonego w PLN (tzw. “odfrankowienie” umowy), a także zwrot różnicy w zapłaconych ratach kredytu za ostatnie 10 lat pomiędzy kwotą rat wpłaconych w CHF, a kwotą rat, jaką Kredytobiorca wpłaciłby w przypadku nieprzeliczania rat kredytu na walutę obcą.

Podumowując, oba wskazane wyżej rozwiązania przynoszą znaczne oszczędności i pozwalają uzyskać maksymalne korzyści z przeprowadzonego postępowania sądowego. O wyborze zastosowanego rozwiązania decyduje Sąd po wysłuchaniu Kredytobiorcy i odebraniu od Kredytobiorcy preferencji.

Według opinii rzecznika generalnego TSUE z 14 maja 2019 r., że to do konsumenta należy wybór, czy korzystniejszym dla konsumenta rozwiązaniem jest unieważnienie umowy kredytu, czy przekształcenie kredytu za złotowy. Wyrok TSUE z 03 października 2019 r. poparł stanowisko rzecznika Generalnego TSUE.

W związku z powyższym ustalenie korzystniejszego rozwiązania to sprawa indywidualna każdego kredytu. Zależy ono od możliwości finansowych Kredytobiorców i od stopnia spłaty kapitału kredytu.

Umowy frankowe – Przykładowe kalkulacje korzyści.

Po pierwsze przedstawię kalkulację efektu dla kredytu indeksowanego do CHF na kwotę 260 000,00 zł udzielonego w 2008 r. na okres 480 miesięcy, w przypadku unieważnienia umowy kredytu.

Dane aktualne


Dane po unieważnieniu umowy

 

Pozostały kapitał do spłaty PLN

pozostały kapitał do spłaty

416 000 zł

6 000 zł

Co zyskuje konsument:

 • obniżenie kapitału kredytu do spłaty o 410 000 zł.

Suma korzyści klienta to 410 000 zł.

————————

Po drugie przedstawię kalkulację efektu dla kredytu indeksowanego do CHF na kwotę 260 000,00 zł udzielonego w 2008 r. na okres 480 miesięcy miesięcy, w przypadku “odfrankowienia” kredytu, czyli przekształcenia kredytu w kredyt udzielony w PLN.

Dane aktualne


Dane po “odfrankowieniu” umowy

wysokość raty PLN

Pozostały kapitał do spłaty PLN

wysokość raty PLN

pozostały kapitał do spłaty

uzyskany zwrot nadpłaconych rat

1 400 zł

416 000 zł

700 zł

210 000 zł

72 000 zł

Co zyskuje konsument:

 • najważniejsze to uzyskanie zwrotu z dotychczas nadpłaconych rat – 72 000 zł,
 • po drugie obniżenie kolejnych rat do wysokości 700 zł miesięcznie,
 • po trzecie obniżenie kapitału do spłaty kredytu o 206 000 zł.


Suma korzyści klienta to 278 000 zł.

Umowy frankowe – kontakt

W związku ze sprawami umów indeksowanych do franka szwajcarskiego proszę o kontakt z r pr. Aleksandrem Szczęśniak – nr telefonu 607 268 734, e-mail franki@lubin-kancelaria.pl.

Możesz skorzystać z formularza kontaktowego.

Prowadzimy sprawy klientów z całego kraju – nie jest konieczna osobista obecność w Kancelarii.