Czy Tobie lub Twojemu dziecku należą się alimenty? A może chcesz znieść obowiązek alimentacyjny?

 

Pomożemy Ci sprawnie i szybko uzyskać oczekiwane rozwiązanie. Przeprowadzimy postępowanie polubowne i sądowe, przygotujemy Cię do rozprawy. Na podstawie posiadanego doświadczenia przedstawimy Tobie najlepsze rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji.

 

Pomożemy Tobie lub Twojemu dziecku uzyskać alimenty.

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. Jeżeli Twoje dziecko nie otrzymuje środków na utrzymanie od obojga rodziców, możesz żądać ustanowienia alimentów.

 

Powiemy, czy możesz żądać podniesienia alimentów.

Potrzeby dziecka wzrastają z wiekiem i dlatego nie zawsze alimenty wystarczają w przyznanej przez Sąd wysokości. Możesz domagać się podwyższenia przyznanych wcześniej alimentów.

 

Pomożemy znieść obowiązek alimentacyjny lub obniżyć kwotę alimentów.

Jeśli sytuacja osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów zmieniła się na tyle, że już ich nie potrzebuje – możesz domagać się przed Sądem uchylenia obowiązku ich wypłacania.