Posiadałeś polisę inwestycyjną?

Chcesz z niej zrezygnować?

Zrezygnowałeś i nie otrzymałeś zwrotu środków z polisy?

Polisy inwestycyjne były proponowane przez agentów ubezpieczeniowych i przez banki jako bezpieczny zamiennik standardowych lokat. Tysiące klientów zakupiło skomplikowany produkt inwestycyjny licząc na bezpieczną inwestycję, z której w każdym momencie można odzyskać zainwestowane środki. W wielu przypadkach klienci nie byli informowani o bardzo wysokich opłatach związanych z likwidacją (wykupem) polisy przed upływem 10 lat.

Mimo wielu publikacji i wyroków sądowych Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal odmawiają wypłaty pełnej wartości polisy.
Kancelaria prowadzi sprawy związane z odzyskaniem środków wpłaconych na polisy oparte na funduszach inwestycyjnych.

Mamy doświadczenie i stuprocentową skuteczność w odzyskiwaniu środków od wszystkich istniejących na polskim rynku ubezpieczycieli. Prowadzimy postępowanie od kontaktu z ubezpieczycielem, aż do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego.

W sprawie polis inwestycyjnych proszę o kontakt z adw. Aleksandrem Szczęśniak – nr telefonu 607 268 734, lub e-mail polisy@lubin-kancelaria.pl. Prowadzimy sprawy klientów z całego kraju – nie jest konieczna osobista obecność w Kancelarii.